Personvernerklæring

Informasjon om GDPR

Denne personvernerklæringen beskriver Bankservice sin behandling av persondata.

I mai 2018 trådte de nye EU-reglene om vern ved behandling av personopplysninger i kraft – Personvernforordningen (2016/679), på engelsk kalt General Data Protection Regulation (GDPR). Forordningen gjelder som lov innen EU og EØS og har blant annet til hensikt å styrke borgernes grunnleggende rettigheter gjennom å gi de personer hvis personopplysninger behandles, det vil si de registrerte, kontroll over hvordan deres personopplysninger anvendes. En registrert er en som har sendt inn et kontakskjema med personinformasjon. Personvernforordningen og en ny norsk personopplysningslov erstatter dagens personopplysningslov, vanligvis forkortet popl.

Personvernforordningen gir oss alle større rett til å bestemme over våre personopplysninger og inneholder blant annet regler om hvordan behandlingen av personopplysninger skal skje. Den inneholder også regler om for eksempel retten til informasjon og tilgang til personopplysninger, regler om retting av uriktige opplysninger samt muligheter til i visse tilfeller å begrense behandlingen av personopplysninger.

Et viktig ledd i den økte beskyttelsen for den enkelte er at det stilles høye krav til behandlingsansvarlige, det vil si alle foretak og organisasjoner som behandler personopplysninger, hva gjelder informasjon til den registrerte er strengt regulert.

Innsamling av personopplysninger

Den personlige informasjonen som Bankservice samler inn om deg håndteres på en ansvarsfull måte med hensyn til din integritet og blir videreformidlet Instabank for å behandle lånesøknaden din eller forsikring. Din peronlige informasjon vil kun benyttes av Bankservice og Instabank for å kunne gi deg et uforpliktende låne eller forsikringstilbud.

Forberedelse og administrasjon av avtalen (gjennomføring av avtalen)

Det hovedsaklige formålet med Bankservice sin behandling av personopplysninger er å samle inn og registrere de personopplysninger som kreves for at Instabank kan behandle din søknad om lån og forsikring.

Behandling av personopplysninger av andre enn Bankservice

Behandling av personopplysningene kan, innenfor rammen for gjeldende om taushetsplikt, skje av Instabank som skal behandle din lånesøknad.

Kundens rettigheter

Nedenfor beskriver vi de viktigste punktene som Personvernforordningen innebærer for deg som er kunde hos Bankservice, eller av en annen grunn er registrert hos oss.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har som er kunde hos Bankservice rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som Instabank behandler om deg. En slik begjæring om innsyn kan ikke bare gjøres skriftlig med vanlig brev men også gjøres på annen måte, eksempelvis elektronisk. En forutsetning for at du skal få innsyn i egne personopplysninger er som tidligere at Bankservice og Instabank kan identifisere deg på en sikker måte slik at uvedkommende ikke gis mulighet til å se dine opplysninger.

Dataportabilitet

En nyhet er at du også kan begjære å få ut en elektronisk kopi av informasjonen som viser hvilke personopplysninger du selv har gitt Bankservice og som Instabank behandler elektronisk. 

Rett til å rette

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet og også supplere personopplysningene der de er ufullstendige.

Rett til sletting (”retten til å bli glemt”)

Personvernforordningen inneholder en rett for deg under visse forutsetninger til å få dine personopplysninger slettet når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de er samlet inn for. 

 
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på service@vipcredit.no

Du kan også lese om Personvernforordningen på Datatilsynets hjemmeside:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/datatilsynets-personvernerklaring/

Bankservice

Instabank tilbyr Lån med sikkerhet i bolig, forbruks lån, kredittkort med lav rente og konkurransedyktige forsikringer